+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

Mikodental.rs » Vesti » PREDAVANJE - MINIMALNO...

PREDAVANJE - MINIMALNO INVAZIVNA STOMATOLOGIJA

11/10/2013
PREDAVANJE - Minimalno invazivna stomatologija
septembar 2013.

Poštovani,
sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na dva stručna predavanja za vreme sajamske manifestacije MEDIDENT 2013 u Beogradu - četvrtak, 10.10.2013, sa početkom u 14:00 časova u velikoj sali hale br. 3 Beogradskog sajma.

PREDAVANJE - Minimalno invazivna stomatologija

SHOFU /Japan i MIKODENTAL Vas pozivaju na predavanje:
Minimalno invazivna stomatologija - Materijali i tehnike. Priča o uspehu.

Sadržaj predavanja:
Moderna restaurativna stomatologija je bazirana na principima minimalnog uklanjanja čvrste zubne supstance, sto je detaljno dokumentovano i kao takvo prihvaćeno radi očuvanja maksimuma zdravog zubnog tkiva. Uz to postoji i potreba za dugotrajnim, estetskim restauracijama i prednjih i bočnih zuba. Kao odgovor na ove potrebe industrija je ponudila stomatolozima veliki izbor materijala.

Na ovom predavanju ce biti izložene prednosti i nedostaci kozmetičkih restaurativnih materijala, kao i materijala jedinstvenih karakteristika i njihova primena korak po korak.

Kruna prezentacije je opširna diskusija o materijalima i tehnikama za uspešnu primenu u modernoj restaurativnoj stomatologiji.

- Direktne kompozitne fasete sa giomerom Beautifil (indikacije, interesantni primeri iz prakse)
- Prednosti Giomera u odnosu na kompozite, sa osvrtom na biokompatibilnost i regenerativno dejstvo na parodontalna tkiva sa kojima je u kontaktu
- Indikacije za kompozitne fasete u odnosu na protetsku rehabilitaciju keramičkim krunama.

Predavač:

Assist.prof. KOSMAS TOLIDIS, DMD, PhD

Asistent Profesor na univerziteztu u Solunu, postdiplomske studije završio 1993 u Bristolu, autor 50 naučnih radova na engleskom i grčkom jeziku, autor dva udžbenika " Neposredno estetske restauracije, 2004", " Rešavanje kliničkih problema u pedijatrijskoj stomatologiji", 2006; autor niza kliničkih vodiča sa DVD na temu restaurativna i dečija stomatologija, generalni sekretar grčke Akademije estetska stomatologija, bivši predsednik Društva stomatologa Soluna i potpredsednik "Agios Pavlos" bolnice, član saveta grčke Dentalne Asocijacije, predsednik naučnog komiteta grčke Dentalne asocijacije. Internacionalni referent na temu restaurativnih materijala i tehnika, organizator kurseva za stomatologe o savremenim materijalima i tehnikama. Vlasnik privatne stomatološke klinike u Solunu, posvećen estetskoj i dečijoj stomatologiji.

OPŠTE I TEHNIČKE INFORMACIJE:

AKREDITACIJA: akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja, za stomatologe, stomatološke sestre i zubne tehničare.
(pod rednim br.B-499/13-II)
Za učesnike: 4 boda
Za predavača: 7 boda

Naziv:
Minimalno invazivna estetska stomatologija
Datum:10.10.2013, 16:00h
Mesto: velikoj sali hale br. 3 Beogradskog sajma.

Organizator: Udruženje stomatologa Srbije
Rukovodilac: prof.dr Kosmas Tolidis
Generalni sponzor: SHOFU GmbH
Registracija: MIKODENTAL Dental Depo
Instrukcije za plaćanje kotizacije:
Svrha uplate: Kotizacija za predavanje
Primalac: Mikodental d.o.o. Šabac, S.Novakovića 19
Žiro račun: 165-1178-03 Hypo Alpe Adria Banka
Poziv na broj: broj licence za fizička lica
Kotizacija: 2.500 din
Kontakt telefon za prijavu: +381 15 345 123
Rok za prijavu 07.10.2013.

Pročitajte još