+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

Mikodental.rs » Servis » Servis stomatološke i...

Servis stomatološke i zubotehničke opreme

20/03/2018
MIKODENTAL Dental Depot u okviru kompanije od svog osnivanja ima i servis. Naši serviseri su obučavani na stručnim obukama organizovanim od strane samih dobavljača, što znači da se usluga servisa vrši prema normativima i standardima koje je postavio proizvođač. Servisiranje se vrši isključivo originalnim rezervnim delovima.

Ako imate potrebu za popravkom, pozovite nas, ili pošaljite e-mail na:

tel. + 381(0)15 345 123
e-mail: mikodental@gmail.com

Vaš MIKODENTAL Dental Depot