+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

Mikodental.rs » Predavanja » KARBON I INDIREKTNI...

KARBON I INDIREKTNI KOMPOZITI - MATERIJALI IZBORA U IMPLANTO-PROTETICI

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Aktiva stomatologa Novog Sada koji će se održati u četvrtak, 1. marta 2018. godine, u Novom Sadu u prostorijama Društva lekara Vojvodine (Vase Stajića 9), s početkom u 19,30 časova.

D N E V N I R E D :

KARBON I INDIREKTNI KOMPOZITI - MATERIJALI IZBORA U IMPLANTO-PROTETICI

Dr Zoran Marjanović, Privatna stomatološka ordinacija »Dr Marjanović«, Novi Sad

Predavanje je akreditovano i nosi 2 boda za slušaoce (V-1060/17-II).

*****

Zbog ograničenog broja mesta u Sali Društva lekara Vojvodine-SLD OBAVEZNA je prijava za sastanak na telefon Stručne službe 021/528-767 ili mailom: kmedlvns@gmail.com, dlv@sbb.rs.

Članarina za 2017. godinu iznosi 3.600,00 dinara i uplaćuje se na račun 340-1862-67 (poziv na broj je broj licence). Participacija za uverenja o prisustvu za one koji nisu članovi DLV-SLD iznosi 1.000,00 dinara za svako predavanje i uplaćuje se na žiro račun 340-1861-70.

Radi brže i efikasnije komunikacije, molimo Vas da Stručnoj službi dostavite svoju e-mail adresu (dlv@neobee.net, dlv@sbb.rs).