+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

Mikodental.rs » Saradnici » Microlay

Microlay

Microlay je rođen iz brige grupe mladih inženjera i profesionalaca iz niza različitih oblasti željnih da odgovore na rastuću potražnju mašina za aditivnu proizvodnju usmerenih ka određenim profesionalnim sektorima. Većina našeg osoblja dolazi iz KitPrinter3D, pionira u proizvodnji i prodaji sklopova FDM sklopova za štampu u Španiji od 2013. godine i u prodaji SolidRai, prvog jeftinog SLA kompleta za sklapanje štampača u Evropi.

U našoj sveobuhvatnoj mehaničkoj radionici, koja se nalazi na periferiji Madrida, u mogućnosti smo da sami proizvedemo većinu delova i na taj način osiguravamo da se naše mašine temeljno proveravaju u pogledu kvaliteta.

Ovde, u Microlay-u, neprekidno smo u pripravnosti za nova dostignuća u računarstvu, elektronici, IoT-u, VR-u i drugim tehnologijama, a istraživanje i razvoj vidimo kao jedini način da se takmičimo na globalnom tržištu u uzbudljivoj eri tehnološkog napretka.