+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

Mikodental.rs » Saradnici » Detax

Detax

Više od 60 godina razvijamo silikone i svetlosnopolimerizujuće materijale za dentalnu i medicinsku upotrebu. Polimer-hemija je nama sve – naš podsticaj, klica razvoja i jezgro naše kompetentnosti. Na osnovu jedinstvenih fizikalnih svojstava, mogućnosti upotrebe naših materijala su skoro bez granica.
Naše oduševljenje Polimer-hemijom je deo svakog proizvoda koji ćete upoznati na stranicama ovog kataloga. Uvek se radi o materijalima koji se ubrajaju u najbolje, što tržište ima da ponudi. DETAX u hemijskoj industriji stavlja akcenat na visok stepen specijalizacije, daleko nadprosečne razvojne procese i angažovane saradnike. Od razvoja, preko proizvodnje, pakovanja, menadžmenta kvaliteta i menadžmenta proizvoda, sve se odvija kod nas, u našoj firmi. Osnova naših poslovnih odnosa jeste interkulturalna kompetencija, poverenje i poštovanje. Ostatak je hemija – iz strasti!