+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

Mikodental.rs » Saradnici » Shofu

Shofu

SHOFU DENTAL, jedan od najvećih svetskih dentalnih proizvođača iz Japana, kompanija je poznata širom sveta, sa jakom reputacijom kada je u pitanju kvalitet, ali i tradicijom, jer postoji već više od devedeset godina. Katei Shofu III je osnovao firmu u Kjotou, sa ciljem da za lokalno tržište proizvodi visokokvalitetne zube od porcelana. SHOFU se razvila u veliku firmu, sa predstavništvima u SAD, Nemačkoj, Engleskoj, Singapuru i Kini.

Danas firma SHOFU ima pet proizvodnih grupa, koje pokrivaju važne zubotehničke i stomatološke potrebe. To su: rotacioni instrumenti za ordinaciju i tehniku, Veracia zubi, keramika i kompoziti, cementi i kompoziti, mali aparati za tehniku (artikulatori, turbine, polimerizatori). Giomer Beautifil II svrstan je među najbolje proizvode, po izboru CRA, jedne od najpoznatijih organizacija za evaluaciju u SAD. Nova MP keramika postavlja nove estetske standarde u zubnoj tehnici. Finišeri i polireri, direktni i indirektni kompoziti, cementi, keramika i sredstva za beljenje takođe su izvanredni.
SHOFU Japan investira 6-8% svog godišnjeg prihoda u istraživanje i razvoj, što je više od prosečnog izdvajanja cele industrije u ove svrhe.

TOP BRANDS:

• BEAUTIFIL II
PRG/giomer restorativni materijal

• BEAUTIFIL FLOW PLUS
Tečni kompozit

• BEAUTIBOND
Jednokomponentni adheziv

• ONEGLOSS
Jednofazni polirer i finišer

• ROBOT POINTS
Dijamanti za preparaciju

• CERAMAGE
Svetlosno polimerizujući kompozit sistem

• VINTAGE HALO
Metalo keramika

• VINTAGE ZR
Cirkon keramika