+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

Mikodental.rs » Kursevi - Implantologija » 7 DANA IMPLANTOLOGIJE -...

7 DANA IMPLANTOLOGIJE - UGRADITE DO 50 IMPLANTATA!

POZIVAMO VAS NA SEDMODNEVNE IMPLANTOLOŠKE KURSEVE U AKADEMIJI CIRO!!!

Za više informacija pozovite nas na 00381 64 643 8152. Vaš MIKODENTAL Dental Depot

Nucleo CIRO je neprofitna organizacija sastavljena od grupe profesionalaca koji rade u različitim poljima stomatologije, kao što je to oralna hirurgija, oralna implantologija i oralna rehabilitacija.

Ciljevi Nucleo CIRO
- prenos kompletnog znanja Implant podržane ili Implant odložene oralne rehabilitacije i u svim ostalim područjima neophodnih za kompletnu oralnu rehabilitaciju pacijenta.
- priprema i obuka učesnika da koristi sve hirurške i protetske instrumente i komponente kroz upotrebu: konvencionalnih hirurških instrumenata, hirurških komponenti implantološkog sistema, protetskih komponenti implantološkog sistema, hirurških instrumenata specifičnih za atraumatske ekstrakcije, sa prezervacijom koštane strukture, ugradnja implanta, koštana regeneracija ( inlej, onlej), ekspanzija kosti i sabijanje, specifični protetski instrumenti i komponente za rešenje protetskih komplikacija
- da obezbedimo da učesnik aktivno ili pasivno učestvuje u većini hirurških i protetskih rehabilitacija različitih težina, pružajući mu veštine neophodne za samostalnu kliničku aktivnost
- da pripremimo učesnika da sprovodi tretman koristeći različite metode, počevši od upotrebe uobičajene opreme i metoda, do opreme i metoda poslednje generacije - upotreba "state-of-the-art" tehnologije(upotreba najmodernije tehnologije). Planiranje sa 3D softverom. Piezosurgery. Vođena hirurgija ( surgical guides, guided surgery). CAD/CAM sistemi.
- da se podrži učesnik kada god je potrebno, u bilo kojem privatnom kliničkom slučaju.
- da se učesnik integriše u Nucleo CIRO projekte, pozivom, ukoliko kandidat ispunjava potrebne uslove.
- da se učesnik integriše u Nucleo CIRO tim edukatora, pozivom, ukoliko kandidat ispunjava potrebne uslove.

CIRO akademija, Porto - Portugal.
Vodja kursa: Prof. Dr David Alfaiate
Organizujemo transport i smeštaj za grupe od 5 do 7 učesnika.
Kursevi se održavaju na engleskom jeziku. Grupu prati član MIKODENTAL tima.

Pročitajte još