+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

Mikodental.rs » Kursevi - Implantologija » Regeneracija tvrdih i mekih...

Regeneracija tvrdih i mekih tkiva u implantologiji

POZIVAMO VAS NA DRUŽENJE I EDUKACIJU!

Teorijski deo:
Predavanje
Tvrda i meka tkiva - regeneracija u implantologiji
Dr David Alfaiate - Portugal

Praktični deo
Rad na svinjskoj mandibuli - preparacija implantnog ležišta i tehnike šivenja
Dr Paulo Oliviera - Portugal

PLUS:
Novi abatmenti
Platform switching - INTERACTIV
NOVI implanti LEGACY 4

NOVO!
Prezentacija GUIDOR MEMBRANE i koštanog zamenika najnovije generacije
Rad na modelima - aplikacija koštanog zamenika na modelu - nova metoda

PROTETIKA NA IMPLANTIMA!
Nove vrste cirkonijuma
Nove vrste mikrohibridnog kompozita
Idealni materijali za radove na implantima

PLUS:
PREVENCIJA PERIIMPLANTITA!
ARC Laseri - upotreba, indikacije, prednosti

Početak u 10h
25.maj 2019.
Narodnog fronta 12 - NIS zgrada
NOVI SAD
Kotizacija 5.500 dinara


Kratak rezime predavanja:

U rehabilitaciji bezubih prostora sa zubnim implantatima, ne razmatraju se uvek najbolji uslovi tkiva kako bi se postigli najbolji rezultati. Često se promene u čvrstim i mekim tkivima posmatraju iz različitih razloga. Uzroci koji su doveli do gubitka zuba, tehnika vađenja zuba, kao i vreme odsustva zuba su najvažniji faktori. Drugi razlozi kao što su parodontni biotip, sistemske promene i mobilne proteze su takođe situacije koje pogoršavaju stanje mekih i tvrdih tkiva. Nepravilno postavljanje implantata takođe može dovesti do ozbiljnih promena, a manipulacija mekim i tvrdim tkivima je često neophodna da bi se omogućilo ponovno postavljanje implantata. Regeneracija tkiva i manipulacija su važni kako bi se omogućilo postavljanje implantata i održavanje peri-implantatnih tkiva tokom vremena.

Cilj ovog predavanja je da predstavi kliničke slučajeve, praćene smernicama koje opravdavaju dobijene rezultate. Biće pokazane različite tehnike vođene regeneracije kosti, manipulacije mekih tkiva i načina rešavanja komplikacija, kroz tehnike regeneracije tkiva ili promene u protetskim fazama kako bi se postigao najbolji mogući rezultat. Takođe je neophodno shvatiti da savršeni rezultat nije uvek moguće dobiti sa estetske tačke gledišta, ali dobar rezultat sa biološkog aspekta je važan da bi se omogućio uspeh tretmana dugoročno.

Pročitajte još