+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

Mikodental.rs » Kursevi - Implantologija » PROTETSKI KURS "OSNOVI...

PROTETSKI KURS "OSNOVI IMPLANTO-PROTETIKE"

OD PLANIRANJA DO CEMENTIRANJA
28. januar 2017.
Prof.Dr Zoran Lazić i tim "Dental Clinic" Beograd
PROGRAM:
1.PLANIRANJE ( klinicki pregled, analiza studijskog modela i okluzije, analiza 3D snimka, ocekivanja pacijenta )
2.OTKRIVANJE IMPLANTATA ( uticaj na izlazni profil )
3.OTISKIVANJE ( izbor kasike, otisnog materijala i tehnike otiskivanja )
4.PROTOKOLI OPTERECENJA ( imedijatno, rano , kasno –uslovi )
5.OKLUZIJA NA IMPLANTATIMA
6.CEMENTIRANJE NASPRAM RETINIRANJE SRAFOM ( kada i kako )
7.PROTETSKE KOMPONENTE IMPLANT –DIRECT SISTEMA
8.FIKSNI RADOVI NA IMPLANTATIMA ( indikacije i kontraindikacije )
9.MOBILNI RADOVI NA IMPLANTATIMA ( indikacije i kontraindikacije )
Prijavite se na vreme!
Broj učesnika ograničen na: 8

Pročitajte još