+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

TV kurs

POZIVAMO VAS NA KURS U NOVOM SADU!
31.05.2018
Edukativni centar USSI EDI, Skerlićeva 5
Stomatološka ordinacija sa RTG kabinetom „dr Marjanović“ u saradnji sa Mikodental + Dentallab Kodent, Šabac
Organizuje TV kurs

14:00h- Gummy smile- Gingivoplastika od 12-22
Uklanjanje neadekvatne krunice 21
Revizija kanalnog punjenja
Fiber post + CERAMAGE kruna

17:00 -18:00 Pauza za ručak

18:00h - Insercija IMPLANTDIRECT in reg.36 - brzo i bezbolno
Na fotografijama se vidi:
Naizgled povoljni anatomski uslovi
Velika angulacija korpusa mandibule
Dynamic abutment u bočnoj regiji - odgođeno definitivno protetsko rešenje

Ceo kurs biće snimljen TV kamerom i emitovan u autorskoj emisiji Tatjane Grubač

Ograničen broj učesnika
Cena kursa: 50€
Kontakt telefon 064 643 8153

Pročitajte još