MIKODENTAL TOP 5 - najprodavaniji proizvodi   

SHOFU VINTAGE HALO

SHOFU VINTAGE HALO je keramika koja će zadovoljiti lekara i pacijenta ...

CENA: od 35€
ZIRKONZAHN Zirkograph 025

Kopir frez aparat za manuelnu izradu kruna i mostova od cirkonoksida ...

CENA: 3.974€

EASY GRAFT

ß-TCP sistem iz dve komponente: granule u špricu i biolinker u ampuli ...

CENA: od 60€
SMT Marathon MULTI 600 Standard

Precizna tehnologija, veoma tih pri radu ...

CENA: 790€

SHOFU Beautifil II

NOVI Estetski GIOMER za restauracije u frontalnoj i bočnoj regiji

CENA: 190€