+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

Mikodental.rs » Webinar » Prof. Dr. Ates Parlar DDS,...

Prof. Dr. Ates Parlar DDS, PhD 2. Februar 2018.

Upravljanje problemima mekog tkiva oko zubnih implantata. Estetski i funkcionalni aspekti.

Registracija