+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

Mikodental.rs » Predavanja » Dijagnoza i planiranje u...

Dijagnoza i planiranje u implantologiji: neuspeh - kako sprečiti i kako lečiti

POZIVAMO VAS NA PREDAVANJE, Dr David Alfaiate u Novom Sadu!
"Dijagnoza i planiranje u implantologiji: neuspeh - kako sprečiti i kako lečiti"
Petak - 12.maj 2017.
15:00-15:45h
Zgrada Nis-a, Narodnog Fronta 12, Novi Sad
Medjunarodni šesti USSI EDI kongres
Udruženje Stomatologa Implantologa Srbije - EDI
Dijagnoza i planiranje u implantologiji: kako sprečiti, kako rešiti
Dr David Alfaiate
Dijagnoza i planiranje su od ključnog značaja za sprečavanje komplikacija koje mogu nastati tokom i posle tretmana lečenja. Ove komplikacije mogu početi u vreme hiruške operacije u vezi sa tvrdim i mekim tkivima. Nedostatak dobre dijagnoze i planiranja može dovesti do loše hirurške tehnike, što može dovesti do traume tkiva. Trauma može direktno uticati na proces oseointegracije ili čak dovesti do potpune resorpcije tkiva, ugrožavanja ili uslovljavanje konačnog rezultata. Ova resorpcija može biti posledica ne samo direktne hirurške traume, nego i zbog nepoznavanja bioloških principa neophodnih za održavanje tkiva i osnovnih principa regeneracije tkiva. U mnogim od ovih slučajeva, možemo uključiti položaj implantata, vrstu platforme koja se koristi, tehnike koštane regeneracije, pored ostalih. Važno je da se shvati da čak i ako ne postoji povreda sa biološke tačke gledišta, položaj implantata može usloviti estetski rezultat. Rezolucija ovih kliničkih slučajeva nije laka i često zahteva uklanjanje implantata, regeneraciju tvrdih i mekih tkiva i postavljanje novog implantata.
Važno je da se shvati da je dobra dijagnoza, planiranje i lečenje zasnovano na konceptima znanja i smernica koje su od ključnog značaja za biološki i funkcionalan uspeh rehabilitacije.
Cilj ove konferencije je da se predstave uspešni i neuspešni klinički slučajevi, zajedno sa smernicama koje opravdavaju dobijene rezultate. U slučaju neuspeha, biće pokazani načini rešavanja komplikacija kroz tehnike regeneracije tkiva ili promene u protetskim fazama kako bi se postigao najbolji mogući rezultat. Takođe je potrebno da se shvati da savršeni rezultat nije uvek moguće dobiti sa estetske tačke gledišta, ali dobar rezultat iz biološke tačke gledišta je važan kako bi se omogućio dugoročan uspeh lečenja.