+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

Mikodental.rs » Kursevi - Stomatologija » TEHNIKE OTISKIVANJA U...

TEHNIKE OTISKIVANJA U FIKSNOJ PROTETICI

TEHNIKE OTISKIVANJA U FIKSNOJ PROTETICI
Rukovodilac kursa: Dr Branka Trifković
Mesto: Edudent Šabac
Datum: 06. april 2019.
Vreme: 10h-18h
Cena kursa: Uplate do 22.03. » 200€
Kontakt osoba Dr Jovana Jelic
+381 64 643 8153

1. Uvodni - teoretski deo
Tehnike otiskivanja u fiksnoj protetici i implantologiji.
Priprema zuba i okolnih struktura za otiskivanje, izbor kašika za otiskivanje, izbor otisnog materijala, priprema regiona gingivalnog sulkusa.

2. Praktičan rad predavača
Demonstracija na pacijenu, tehnika otiskivanja primenom dvostrukog konca.

3. Praktičan rad polaznika
Otiskivanje na modelima za izradu fiksnih nadoknada (standardna i individualna kašika) i nadoknada na implantima (otvorena i zatvorena kašika, otisak na nivou implanta i na nivou abatmenta).