+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

Mikodental.rs » Kursevi - Stomatologija » NAPREDNI ENDODONTSKI KURS

NAPREDNI ENDODONTSKI KURS

NAPREDNI ENDODONTSKI KURS
17.11. 2018.
Kako kompleksno postaje jednostavno, teorija i praksa uz Endopilot

U teorijskom delu kursa, učesnici će biti upoznati sa konceptom primene Endopilot uređaja. Biće objašnjene mogućnosti mašinske instrumentacije, metodologija rada, uz osvrtanje na svakodnevne probleme i izazove u endodonciji kao i njihova moguća rešenja. Posebna pažnja će biti usmerena na značaj Endopilota u odontomeriji, kao i u aktivaciji iriganasa. Jedna od ključnih prednosti uređaja, koja ga izdvaja od drugih, je mogućnost punjenja kanala korena primenom prazličitih tehnika tople kompakcije, primenom injekcione metode, kao i njihovim kombinacijama.
U praktičnom delu kursa, svaki polaznik će individualno raditi sa Endopilot uređajem na specijano dizajniranim endo-blokovima sa kanalnim sistemima i ekstrahovanim zubima. Pomoću Endopilot uređaja polaznici će moći da izvedu mašinsku preparaciju kanala korena i opturaciju pomoću injekcione tehnike kao i tehnikom kondenzacije tople gutaperke, i sve to na samo jednom uređaju.
Broj učesnika ograničen:5
Mesto održavanja: Stomatološki Fakultet Pančevo
doc. dr Irena Melih, doc. dr Dragana Pešić, doc. dr Veljko Kolak
Cena Kursa 70€