+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

POZIVAMO VAS NA
11. Međunarodni Kongres Stomatologa Vojvodine
putem Webinara, na ZOOM aplikaciji
3 - 4. septembar 2021.
Akreditovano za: LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE i STOMATOLOŠKE SESTRE, ZUBNE TEHNIČARE STOMATOLOŠKE SESTRE
Broj bodova: 15 bodova za predavače po pozivu, 13 bodova za usmene prezentacije, 11 bodova za poster prezentacije, 10 bodova za pasivno učešće
Stručni deo Kongresa odvijaće se putem onlajn predavanja po pozivu i onlajn prezentacija. Prijava učešća za onlajn prezentacije (sa obaveznim sažecima) je do 20.08.2021., na adresu Organizacionog odbora Kongresa:
Za 11. Kongres stomatologa Vojvodine
21000 NOVI SAD
Vase Stajića 9
E-mail: dlvsldnovisad@gmail.com
ussiedi@ussiedi.com
Kotizacija za učešće na Kongresu - za uplate posle 15.08.2021. god. .............................4.000,00 RSD
Popusti:
- Za kolektivne uplate na svakih 10 uplaćenih kotizacija poslati spisak sa 12 imena, prezimena i brojeva licenci (2 kotizacija su gratis)
- Za studente, stažere i nezaposlene, prisustva predavanjima su besplatna
https://rsme.dental-tribune.com/.../11-medunarodni.../
#edukacija #kongresvojvodine #edukacijazastomatologe #implantoloskikurs #mikodental #zirkonzahn #shofu #ceramage #edudent #bestdentalshop #stomatolog #stomatologija