+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

Mikodental.rs » Noviteti » NOVI SKENER S300 ARTI

NOVI SKENER S300 ARTI

26/04/2017
Predstavljamo Vam najmanji skener, potpuno automatski, kompaktan, sa 2 USB 3.0 kamere, brzo skeniranje, nova softver tehnologija, visoka preciznost, veoma veliko područje skeniranja za Articulator-Scan i obuhvata ceo model sa jednim skeniranjem, svaki artikulator se može registrovati.
Puno novih funkcija!
Pozovite nas za više informacija!

Karakteristike:

· Kompaktan, potpuno automatizovan optički skener sa strukturalnim svetlom sa 2 USB 3.0 kamere visoke rezolucije
· Brzo skeniranje zahvaljujući unapređenoj softverskoj tehnologiji
· Visoka preciznost skeniranja ≤ 10 μm
· Posebno veliko područje skeniranja za skeniranje artikulatora i hvatanje čitavog modela u jednom procesu skeniranja; može se registrovati svaka vrsta laboratorijskog artikulatora
· Objekti koji se mogu skenirati: (pojedinacni patrljci, lučni segmenti, puni lukovi, registracija zagrižaja, antagonisti (zagrizi, cela vilica), voskovi, viniri, abatmenti, okluzalna registracija.
· Funkcija dvostrukog skeniranja za skeniranje modelovanih struktura (konstrukcija)
· Funkcija skeniranja i usklađivanja: skeniranje elementa iz različitih perspektiva i naknadno usklađivanje skenova
· Integrisana opcija skeniranja u boji - korisna, npr. prilikom modelovanja livenih baza za skeletirane proteze
· Kontrolni displej u boji za prikazivanje statusa skeniranja
· Univerzalno fiksiranje modela sa inteligentnim konceptima i brzim steznim uređajima (Easy-Fix-Sistem)
· Individualni podaci za pacijente registrovani pomoću PlaneSistem-a® (Udo Plaster, MDT) mogu biti 100% digitalizovani i primenjeni u Zirkonzahn softveru