+381 64 643 8 154 info@mikodental.com

Mikodental.rs » Kursevi - Implantologija » Protetika na implantima

Protetika na implantima

23. februar, Beograd - Prof. Dr Zoran Lazić» Planiranje terapije - Protetski vođena implantologija
» Fiksne, mobilne i uslovno mobilne protetske nadoknade
» Tehnike otiskivanja
» Odabir nosača
» Šrafljenje ili cementiranje